5.7L GM 350 V-8 1988-1995 - 0B525982 THRU 0F600999Sorry, not found