320 (EFI) GM 350 V-8 1988-1989 - 0B157603 THRU 0C622418Sorry, not found